وبلاگicon
English teachers and learners

English teachers and learners
 
خوش آمدید

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي

 

جالبه

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ سوم سه حرفی ، چهارم چهار حرفی ... تا هفدهمین کلمه هفده حرفی   

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting; nevertheless,

extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability

 

 ترجمه جمله:

نمیدانم این دكترهای خانوادگی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران می کند


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي

 

Presenting vocabulary

This article looks at what needs to be taught when teaching vocabulary and ways to present and teach vocabulary.

 • Introduction
 • What a student may need to know about an item
 • Ways to present vocabulary
 • Alternative ways of teaching vocabulary
 • Other things to consider

 

Introduction


With hundreds of thousands of words in the English language, teaching vocabulary can seem like a very daunting prospect. Remember though that the average native speaker uses around only five thousand words in everyday speech. Moreover, your students won't need to produce every word they learn, some they will just need to recognize. Selecting what to teach, based on frequency and usefulness to the needs of your particular students is therefore essential. Once you have chosen what to teach, the next important steps are to consider what students need to know about the items, and how you can teach them.

What a student may need to know about an item

 • What it means
  It is vital to get across the meaning of the item clearly and to ensure that your students have understood correctly with checking questions.
 • The form
  Students need to know if it is a verb/a noun/an adjective etc to be able to use it effectively.
 • How it is pronounced
  This can be particularly problematic for learners of English because there is often no clear relation between how a word is written and how it is pronounced. It is very important to use the phonemic script in such cases so the sts have a clear written record of the pronunciation. Don't forget also to drill words that you think will cause pronunciation problems for your students and highlight the word stresses.
 • How it is spelt
  This is always difficult in English for the reason mentioned above. Remember to clarify the pronunciation before showing the written form.
 • If it follows any unpredictable grammatical patterns
  For example, man-men / information (uncountable) and if the word is followed by a particular preposition (e.g. depend on )
 • The connotations that the item may have
  Bachelor is a neutral/positive word whereas spinster conjures a more negative image.
 • The situations when the word is or is not used
  Is it formal/neutral/informal? For example, spectacles/glasses/specs. Is it used mainly in speech or in writing? To sum up is usually written whereas mind you is spoken. Is it outdated? Wireless instead of radio.
 • How the word is related to others
  For example, synonyms, antonyms, lexical sets.
 • Collocation or the way that words occur together
  You describe things 'in great detail' not 'in big detail' and to ask a question you 'raise your hand' you don't 'lift your hand'. It is important to highlight this to students to prevent mistakes in usage later.
 • What the affixes (the prefixes and suffixes) may indicate about the meaning
  For example, substandard sub meaning under. This is particularly useful at a higher level.

 

Which of these areas you choose to highlight will depend on the item you are teaching and the level of your students. Now it's time to think about how we can get the meaning across.

Ways to present vocabulary
There are lots of ways of getting across the meaning of a lexical item.

 • Illustration
  This is very useful for more concrete words (dog, rain, tall) and for visual learners. It has its limits though, not all items can be drawn.
 • Mime
  This lends itself particularly well to action verbs and it can be fun and memorable.
 • Synonyms/Antonyms/Gradable items
  Using the words a student already knows can be effective for getting meaning across.
 • Definition
  Make sure that it is clear (maybe check in a learner dictionary before the lesson if you are not confident). Remember to ask questions to check they have understood properly.
 • Translation
  If you know the students' L1, then it is fast and efficient. Remember that not every word has a direct translation.
 • Context
  Think of a clear context when the word is used and either describe it to the students or give them example sentences to clarify meaning further.

 

Again which you choose will depend on the item you are presenting. Some are more suitable for particular words. Often a combination of techniques can be both helpful and memorable

Alternative ways of teaching vocabulary

 • Give your students a few items of vocabulary and tell them to find the meaning, pronunciation and write an example sentence with the word in. They can then teach each other in groups.
 • Prepare worksheets and ask your students to match words to definitions.
 • Ask students to classify a group of words into different categories. For example, a list of transport words into air/sea/land.
 • Ask students to find new vocabulary from reading homework and teach the other students in the class.

 

Other things to consider

 • Review the vocabulary you teach through a game or activity and encourage your students to do the same at home
 • Encourage autonomy in your learners. Tell them to read, watch films, listen to songs etc and note the useful words
 • Have a section of your board for vocabulary items that come up as you are teaching. Use different colours for the word / the phonemics / the prepositions / the part of speech
 • It is a good idea to teach/learn words with associated meanings together
 • Encourage your students to purchase a good dictionary and use class time to highlight the benefits of one
 • Teach your students the grammatical names for the parts of speech and the phonemic script
 • Always keep a good dictionary by your side in case a student asks about a word you don't know
 • If you don't and have never heard of the word, tell the student you will check and get back to them. Do get back to them
 • Give extra examples sentences to the students if they are unsure and encourage them to write the word in an example sentence (maybe for homework)

 

   

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي

 

یادگیری لغات زبان انگلیسی  با استفاده از  تداعی

محمّد  احمدوند  

مقدمه: تداعی در لغت یعنی یه یاد آوردن، مثلاً می گوئیم: " با دیدن این فیلم خاطرات جوانی برایم تداعی شد."   در روانشناسی تداعی یا association  یعنی ایجاد ارتباط بین دانسته ها و ندانسته ها است، یعنی چیزی به دلیل شباهت یا رابطه اش با چیز دیگری ما را به یاد آن چیز می اندازد. تداعی در زندگی روزمرۀ ما جریان دارد. این که با دیدن مردی که کناره های سبیلش را زده باشد یاد هیتلر یا چارلی چاپلین یا حتی یاد فیلم او به نام "دیکتاتور بزرگ" می افتیم نوعی تداعی است. اینکه وقتی نوزادی به دنیا می آید  زنهای فامیل دور او جمع می شوند و در بارۀ  شباهت چشم ولب و بینی بچه با افراد  فامیل حرف می زنند هم نوعی تداعی است. اینکه گاهی از پشت سر کسی را می بینید و از نوع لباس و قد و بالا و راه رفتنش فکر می کنید دوستتان است و البته گاهی هم اشتباه می کنید نوعی تداعی است.

کاربرد آموزشی تداعی: من از این اصل روانشناسی که در زندگی ما ناخودآگاه جریان دارد به صورت ارادی و خودآگاه در یادگیری لغات انگلیسی استفاده کردم و بر این اساس هم کتابی چاپ کردم با نام " ببین، بخند، بیاموز" .  حدود 3000 لغت را با این روش می توان یاد گرفت. اهمیت این روش زمانی مشخص می شود که بدانید تعداد لغات پایه ای که شما لازم است یاد بگیرید تا در یک کشور خارجی بتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید و مشکلات خود را حل کنید  3000  لغت است.

روش کار: برای یادگیری بسیاری از لغات انگلیسی می توان از تداعی استفاده کرد، به این صورت که بین کلمه ای که می خواهیم یاد بگیریم و دانسته های قبلی خود در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی رابطه ایجاد می کنیم. ما با شکستن کلمه سعی می کنیم قسمتی آشنا در آن کلمه پیدا کنیم که ما را به معنی آن برساند، گاهی برعکس چیزی به کلمه اضافه می کنیم تا کلمه ای آشنا به دست آید، گاهی مثالی جالب یا خنده دار برای کلمه پیدا می کنیم، گاهی تاریخچۀ به وجود آمدن کلمه به ما کمک می کند، گاهی از زبان مادری خود ، خواه فارسی باشد یا ترکی یا لری یا کردی یا عربی  استفاده می کنیم،  گاهی با کلمه بازی می کنیم ، گاهی به صدای کلمه، ریتم یا موسیقی آن توجه می کنیم، و گاهی الگوهای  جذابی در بین کلمات پیدا می کنیم تا آن کلمه یا کلمات در ذهن ما بمانند. نتیجۀ کار شگفت انگیز است. لغاتی که ما به این شکل و با روش تداعی یاد  می گیریم شاید دیگر هرگز از یادمان نروند!

چند مثال برای هر روش:

1- شکستن کلمه : فکر می کنید معنی کلمۀ alpinism  چیست؟ حالا در آن کلمه ای آشنا پیدا کنید و آن را بشکنید. کلمۀ آلپ alp برای شما  آشنا نیست؟ ما می دانیم آلپ اسم یک رشته کوه است. این کلمه هم به کوه ربط دارد. این کلمه یعنی "کوهنوردی" و alpinist  هم یعنی کوهنورد.  فکر می کنید لغت luxury   چه معنی دارد؟  کدام بخش این کلمه برای شما آشنا است؟  حتماً کلمۀ لوکس lux  را  شنیده اید. ما به چیزهای تجمل و گران که خیلی هم ضروری نیستند لوکس می گوئیم. جالب است که luxury   هم یعنی "تجملات" !  حالا معنی کلمۀ conservation  را شما حدس بزنید. کدام بخش برای شما آشنا است؟ ما برای چه مواد غذایی را کنسرو conserve  می کنیم؟ برای محافظت و نگهداری از غذا.  کلمۀ conservation   هم یعنی محافظت و نگهداری و هم ریشۀ آن conservative   یعنی محافظه کار.

2- اضافه کردن به کلمه: فکر می کنید کلمه ham  به چه معنا است؟ حالا چیزی به این کلمه اضاف کنید تا برای شما آشنا شود. hamburger  که خورده اید؟  در دسته بندی غذا ها می توان این غذا را نوعی غذای گوشتی دانست. جالب است که ham  هم یعنی " گوشت" !  کلمۀ  gentle  یعنی چه؟ چیزی به آن  اضافه کنید تا برایتان اشنا شود. gentleman چطور است؟ ما به کسی که رفتاری موقر و مؤدب دارد جنتلمن می گوئیم. لغت gentle  هم یعنی موقرانه ، مؤدبانه ، آرام و مهربان! می دانید کلمۀ  penal  یعنی چه؟ چیزی به آن اضافه کنید. penalty  برای شما آشنا نیست؟ penalty   جریمۀ یک خطا در محوطۀ جریمه است و  penal  یعنی جزایی و کیفری.  حالا بگوئید  cool  یعنی چه.  cooler   یعنی خنک کننده  و کولر شما ر ا خنک می کند . پس cool  هم یعنی خنک. 

3- مثالی جالب یا خنده دار: معنی کلمۀ ambulant  را می دانید؟ شما را یاد آمبولانس ambulance  نمی اندازد؟ ما می توانیم بگوئیم آمبولانس یک نوع درمانگاه سیّار است. حالا فکر می کنید معنی کلمۀ ambulant  چیست؟ بله این کلمه یعنی در گردش و در حال حرکت ، یعنی سیّار. می دانید toss   یعنی چه؟ منچ بازی کرده اید؟ طاس را چه کار می کنید؟ بله طاس را بالا می اندازید. حالا حدس بزنید toss   یعنی چه.   این کلمه یعنی "بالا انداختن"  و toss the coin  در انگلیسی همان شیر یا خط کردن خودمان است. حالا بگوئید  cotton  یعنی چه. شبیه کتان نیست؟ پارچۀ  کتان از پنبه درست می شود. پس  cotton   یعنی پنبه.  candy  هم یعنی "قندی" یا "آب نبات" . حالا این دو کلمه با هم cotton candy  یعنی چه؟  خوب ، آب نباتی که شکل پنبه است همان "پشمک"  خودمان است. به عنوان مثالی دیگر ، می دانید لغت Christian  شبیه اسم کدام عید یا جشن است؟ بله شبیه Christmas  است. جشن Christmas مربوط به مسیحیان است. حالا حدس بزنید Christian یعنی چه. بله این لغت یعنی "مسیحی"  و اگر آن را بشکنیم  لغت Christ  یعنی حضرت مسیح .

4- تاریخچه یک کلمه: می دانستید کلمۀ  Indian  هم به معنی "هندی" است و هم به معنی "سرخپوست" ؟  حتماً در تاریخ خوانده اید که کریستف کلمب از طرف ملکۀ اسپانیا مأموریت داشت "هند" را کشف کند. او اشتباهی سر از بعضی جزایر آمریکا  درآورد. وقتی سرخپوستان آمریکا به سوی آنها آمدند او که فکر می کرد هند را کشف کرده است داد زد:" Indians ! Indians! "  یعنی :"هندیها ، هندیها" . این اشتباه کریستف کلمب باعث شد نام Indian   روی سرخپوستان آمریکا بماند! به عنوان مثالی دیگر آیا می دانید در کشورهای حوزۀ  "بالکان"  چه اتفاقی افتاد؟ بله بعضی از این کشورها تجزیه شدند. مثلاً کشورهای مقدونیه ، کوزوو ، بوسنی و هرزگوین ، صربستان ، و مونتنگرو از تجزیه یک کشور بزرگتر به وجود آمدند. از این رویداد لغت   balkanizeرا  در انگلیسی داریم  که به معنی تجزیه کردن به کشورها  یا  ایالات کوچکتر است!  می دانید lilliputian  یعنی چه؟  شما را یاد چه می اندازد؟  بله "قصه سفرهای گالیور" و کارتون معروف آن را که به یاد دارید؟  مردم کوچولوی شهر لیلیپوت را هم به خاطر دارید؟ می دانید lilliputian  یعنی چه؟  یعنی  "کوچولو"  مثل مردم لیلیپوت که کوچولو بودند. جالب اینکه متضاد این کلمه titanic  به معنی  "خیلی بزرگ"  ما را به یاد  کشتی تایتانیک می اندازد که در زمان خود  بزرگترین کشتی جهان بود.

5- زبان مادری: بسیاری از کلمات در هر دو زبان انگلیسی و مادری ما وجود دارند. اگر به این لغات دقت کنیم معنی آنها را متوجه خواهیم شد. این کلمات شامل کلمات ساده ای مثل television یا همان تلویزیون هست، شامل کلمات معمولی مثل company  یا همان کمپانی ، و شامل کلمات دشواری مثل  Ottoman  که همان  "عثمانی"  یعنی اسم دولت سابق ترکیه است هم می شود.  البته ارتباط زبانها دو طرفه است و مثلاً آیا می دانستید paradise   از لغت فارسی "پردیس" به معنی بهشت وارد انگلیسی شده است؟ یا مثلاً در زبان لری "کلک" به معنی انگشت است و در انگلیسی هم click   به معنی ضربه زدن با انگشت است، همانطور که در کامپیوتر با انگشت خود چپ کلیک یا راست کلیک می کنیم. یا در همین لری کلمه  "مرتال" یا "مردال" به معنی مرده است و در انگلیسی هم لغت mortal   به  معنی مردنی است!  یا در کردی کلمه  "تماته"  همان tomato  یا گوجه فرنگی است.

6- بازی با کلمه: لغت  carcass  شما را به یاد کرکس یا لاشخور نمی اندازد؟ می دانید که کرکس لاشه یا مردار می خورد. جالب است که لغت carcass  هم به معنی لاشه یا جسد است! ( پرنده ای که کرکس نام دارد در انگلیسی vulture   است). معنی کلمۀ  surgery  را می توانید حدس بزنید؟  در کدام حرفه  سر را  جرّ  می دهند و می شکافند؟  بله surgery  یعنی جراحی  . clip  علاوه بر اینکه به معنی کلیپ یا نماهنگ است به معنی گرفتن هم هست همانطور که کلیپس clips  یا گیرۀ  سر را برای نگهداشتن روسری یا موی دختر بچه ها استفاده می کنند. می دانید brilliance  یعنی چه؟ شما را یاد   برلیان   نمی اندازد؟ چه چیز برلیان جالب است؟ مطمئناً درخشندگی و تابش آن.  لغت brilliance  هم به معنی درخشندگی و تابش است و همچنین داشتن نبوغ و درخشیدن در میان جمع! و به آدم خیلی باهوش brilliant  می گویند. 

7- الگوهای جالب: بعضی کلمات در  الگوهای جالبی  قرار می گیرند که یادگیری آنها را لذّت بخش می کند و ماندگاری آنها را در ذهن بالا می برد. به عنوان نمونه دو الگو برای شما مثال می زنم: 

الگوی اول: بعضی از کلماتی که اگر با حرف کوچک نوشته شوند یک معنی و اگر با حرف بزرگ نوشته شوند معنی دیگری پیدا می کنند. 

لهستانی      Polish       ترکیه     Turkey         عثمانی      Ottoman       خدا          God        

جلا دادن     polish       بوقلمون  turkey          نوعی مبل   ottoman       بت – الهه   god      

الگوی دوم: بعضی از کلماتی که اگر s  بگیرند جمع بسته نمی شوند بلکه معنی متفاو تی پیدا می کنند.

خوب    good       معنی – منظور داشتن  mean          کار           work          چوب     wood      

کالا    goods        وسیله                    means         آثار هنری  works          جنگل   woods       

8  صدا، ریتم، یا موسیقی: می دانستید کلمۀ  chick  به معنی  "جوجه"  از صدای جوجه گرفته شده است؟ البته ما در فارسی می گوئیم جوجه جیک جیک می کند و انگلیسی زبانها فکر می کنند جوجه چیک چیک می کند. یک بار خوب گوش کنید واقعاً سخت می توان گفت کدام درست می گویند. یک معنی کلمۀ  ring  "زنگ زدن"  است که از صدای زنگ در یا زنگ بعضی تلفنها درست شده است.  یا مثلاً لغت cough  به معنی  "سرفه کردن"  از صدای سرفه و لغت pick up  به معنی  "برداشتن" از صدایی که در لحظۀ برداشتن گوشی تلفن ایجاد می  شود درست شده است. می توان برای کلمات شعر ساخت و آنها را به خاطر سپرد. مثلاً من برای یادگیری لغت delicious  به معنی "خوشمزه"  این شعر را تکرار می کردم: "این غذا هست دلیشس (delicious )     تا ته بخور بلیسش"  . بسیاری از کلمات ریتم های جالبی دارند که دقت به این ریتم ها می تواند در یادگیری آنها کمک کند.

نتیجه گیری: در روش تداعی ما سعی می کنیم قلابهای ذهنی درست کنیم تا معنی کلمه ای را کشف کرده و به ذهن بسپاریم. اصل مهم در  این روش درگیر کردن ذهن با کلمه و  ایجاد  رابطه ذهنی با آن بر اساس دانسته های قبلی ما است. بر این اساس هر چه اطلاعات  عمومی ما بالاتر باشد  قدرت بازی با کلمات ما بالاتر  می رود  و حافظۀ  ما برای حفظ  ونگهداری بیشتر می شود.  ذهن در تمثیل  مثل فرش  دستباف  است که  هر چه بیشتر پا بخورد  بهتر و قیمتی تر می شود.

چند نکتۀ جالب : ذکر چند نکته هم خالی از لطف نیست:

1- بر اساس تحقیق محققان خارجی ،  زبان فارسی زیباترین زبان جهان از نظر موسیقیایی است بدین معنا که اگر کسی فارسی هم بلد نباشد و آن را بشنود جریانی از موسیقی در آن پیدا می کند. شاید به همین دلیل است که مردم ایران یه عبارتی همه شاعرند.  به گفته همین محققین ، زبان عربی کاملترین زبان دنیا از نظر دستوری است . زبان انگلیسی بیشترین لغات را در بین زبانهای جهان دارد ( حدود یک میلیون لغت) و جالب اینکه یک انگلیسی زبان در مکالمات روزمرۀ خود حدود 5000  لغت پایه را استفاده می کند  و شما برای حرف زدن و ارتباط برقرار کردن با خارجی ها کافی است 3000  لغت پایه را یاد بگیرید  و بر همین اساس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ساده ترین زبان برای یادگیری است. ضمناً زبان چینی حتی به عنوان زبان اول یا زبان مادری سخت ترین زبان دنیا است یعنی خود چینی ها هم در زبان خود بخصوص در بخش مهارت نوشتن مشکلات اساسی دارند.

2- تمام زبانها دو عنصر اصلی دارند: دستور و لغت. دستور حدود 30 درصد  چهار مهارت اصلی یعنی شنیدن، حرف زدن، خواندن، و نوشتن را تشکیل می دهد و لغت حدود 70 درصد. البته لازمۀ یادگیری یک لغت دانستن معنی، املای کلمه ، و تلفظ آن است. به هر حال یادگیری لغت مهمترین بخش یادگیری یک زبان است. البته اگر کسی بخواهد تسلط کامل بر یک زبان پیدا کند _ مثلاً یک دانشجوی رشتۀ زبان _ باید دانش  فرازبانی  خود را از مسائل دینی ، ادبی ، تاریخی ، اجتماعی  ، وجغرافیایی آن زبان و مردمی  که به آن زبان تکلم می کنند بالا ببرد.

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
 

"English in 20 minutes" is a complete course that bases the accumulation of knowledge on ALL four essential elements in learning a language: Listening, Conversation, Writing and Reading. You begin with some easy steps, such as intoducing yourself or looking for new information and you move on to actually having a vocabulary for sustaining your point of view, which is obviously the only way to persuade others to share it. Is easy to remember what you have learned because you learn a little everyday by having relevant conversations.

Download CD 1 (Size: 6.8MB)        Download CD 2 (Size: 10.4MB)

Download CD 3 (Size: 9.9MB)        ِDownload CD 4 (Size: 12.7MB)

ِDownload CD 5 (Size: 11.7MB)      Download CD 6 (Size: 12.9MB)

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
 

چگونه لغات را بیاموزیم و فراموش نکنیم .

One of the biggest problems with vocabulary learning is that what’s ‘learned’ today is often forgotten tomorrow! We’ve all experienced this problem: what can be done about it? This leaflet presents some solutions.

There are three main ways of learning vocabulary:
1. Memorising

Here are some strategies for memorising that you can try:

 • Say or write the words you are learning — this can help you remember them.
 • Record the words/phrases you are learning on tape, MD or as audio files, and play them to yourself whenever you have some spare time (e.g. when travelling) — this way you will get used to the spoken form of the word as well as the written form. If you record them on an MD player, you can access each word easily.
 • Ask a native or fluent speaker to record target words for you. You can then listen or record your own pronunciation of the words as well.
 • Play audiotapes or videotapes repeatedly (e.g. songs or part of a movie) — after a while you will find that you remember the words.
 • Write the words you are learning on pieces of paper/stick-it notes and put them round your room or home.
 • Write the words on cards, with the meanings on separate cards. You can then play games such as ‘Memory’ or ‘Snap’ with a partner (or on your own) by matching words to meanings. ‘Memory’ works like this (if you have a Nokia mobile phone, you’ll know it!). You turn all the cards (words and meanings) face down, so that the blank sides of the cards are facing upwards. You then turn over two of the cards at random. If the cards match, then you have ‘a pair’ (a score for you) and you remove them:
 •  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
 

                                         روش تدریس واژگان در سطوح پیشرفتهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
 

یادگیری مشارکتی و تدریس زبان انگلیسی (روش کارآیی تیمی )

محمد احمدوند

با توجه به تغييرات و پيشرفت هاي سريعي که در علوم روي مي دهد ، دانش آموزان ما نيازمند روش هايي هستند که از طريق آن ها به مهارت هاي يادگيري دست يابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سريع تر و همگام با پيشرفت ها بياموزند. روش " يادگيري مشارکتي " يا " آموزش از طريق همياري " دانش آموزان را در اين امر ياري مي دهد. يادگيري مشارکتي خود شامل 5 روش است که عبارتند از : 1. کارآيي تيمي 2. تدريس اعضاي تيم . 3. قضاوت عملکرد . 4. قضاوت طرز تلقي . 5. حل مسأله . از ميان اين روش ها، نگارنده دو روش :" کارايي تيمي " و " حل مسأله " را با توجه به مسائل آموزشي ايران ، براي تدريس زبان انگليسي مناسب تشخيص داده است و از بين اين دو ، روش کارايي تيمي را جذاب تر مي داند. به همين دليل روي اين روش تأکيد و تمرکز دارد.

روش کارايي تيمي 10 مرحله دارد که عبارتند از :
1. مشخص کردن هدف هاي آموزشي توسط معلم ؛
2. ارزشيابي تشخيصي توسط معلم ؛
3. ارائه محتواي درس توسط معلم ؛
4. مطالعه انفرادي دانش آموزان ؛
5. ارائه سؤال ها به دانش آموزان توسط معلم و پاسخ دادن به آن ها ؛ از سوي فراگيران
6. تشکيل گروه هاي دانش آموزي توسط معلم ، براي بحث روي جواب ها و رسيدن دانش آموزان به يک جواب مشترک ؛
7. دادن پاسخ درست به سؤال ها توسط معلم و نمره دادن هر دانش آموزان به خود و تصحيح ورقه مشترک گروه توسط سر گروه ؛
8. ثبت نمرات در جدول و تفسير جدول توسط معلم ؛
9. ارزشيابي پاياني توسط معلم و پاسخ انفرادي دانش آموزان ؛
10. بازخورد توسط معلم .

در اين مقاله ، روش کارايي تيمي ، مراحل آن ، نقاط ضعف وقوت آن و نکاتي که در اجراي آن بايد در نظر گرفته شوند ، با مثال کافي توضيح داده شده اند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ توسط محمدرضا ولايتي

 

آیا میتوان ربان را در مدت کوتاهی آموخت ؟ از ادعا تا واقعیت .....

یادگیری مکالمه انگلیسی و کلیه زبان های زنده جهان فقط در یک ماه

مکالمه انگلیسی در یک هقته 

روش اعجاب انگیز آموزش زبان انگلیسی

در خواب زبان بیاموزید

ما تافل و آیلتز شما را تضمین می کنیم

انگلیسی به روش ما

انگلیسی با روش استثنایی دكتر ...

انگلیسی با اساتید آمریکایی و ...

انگلیسی به روش مهندس ...

انگليسي تضميني و ....

امروزه همه عجله دارند . همه می خواهند یک شبه لاغر شوند یا یک روزه وزن اضافه کنند . برخی انتظار دارند یا این انتظار به آنها تلقین میشود که می توانند بیماری های صعب العلاج روحی وجسمی طولاني مدت خود را با اندکی دارو و در کمترین زمان درمان نمایند . متاسفانه این اوضاع و احوال گریبانگیر زبان انگلیسی نیز شده است .

این تبلیغات فراوان روزنامه ها مجلات و سایت های اینترنتی که ادعا می کنند زبان انگلیسی شما را در مدت کوتاهی به حد ایده آل می رسانند خیلی ها را که با ماهیت زبان و زبان آموزی بیگانه اند فریب می دهد و گاه دچار افسردگی و دلسردی می کند .

عده ای دائما بوق و کرنا می کنند که اگر تا کنون چنین بوده است یا چنان ما چنین می کنیم و .............ادامه ماجرا

و بعد تا بخود می آیید می بینید مبلغ کلانی از شما گرفته اند( البته با شگرد های خاص خود ) و بازهم نگرانی و یاس و ... 

جیب خود را با حماقت دیگران پر کن ( ضرب المثلی معروف)

شاید شما هم از خواندن این جملات ناراحت شوید .اما متاسفانه کشور ما با طغیان عده ای سود جو و بقول خودشان متخصص و کاربلد زبان روبرو شده است و فقط جیب عده ای دائما در حال پر شدن و عده ای در حال خالی شدن است ! 

زبا ن آموزی فرایندی است بلند مدت که یک باره رخ نمی دهد و نیاز به برنامه مدون و منظم دارد . باید در کشور های غیر انگلیسی برای آن محیط ایجاد کرد . محیطی که دائما در آن بتوان انگلیسی شنید حرف زد و در کل تمرین کرد . باید انگیزه فراوان داشت یا ایجاد کرد . تمهیدات فراوان ( وقت و انرژی و انگیزه کافی ) می خواهد . نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد که البته به اهداف  زبان آموزی نیز بستگی دارد . ایا می خواهیم برای آزمون تافل یا آیلتز آماده شویم یا برای کنکور سراسری و یا کارشناسی ارشد . می خواهیم زبان تخصصی رشته خود را بیاموزیم . همه این اهداف فرق دارد و روشهای نیل با آنها نیز طبیعتا تفاوت دارد . اگر مي خواهيم مكالمه بياموزيم با چه هدفي . امكانات و زماني كه قرار است براي يادگيري آن اختصاص دهيم چقدر است . سابقه زبانی ما چگونه بوده است ؟ آیا برای یادگیری وقت و علاقه کافی داریم یا فقط یک حوس زودگذر است ؟ تحصیلات ما در چه حدودی است ؟ توانایی زبانی هر فردی هم با دیگری تفاوت دارد . پیشینه های زبانی افراد هم یکی نیست و ...

 نظر شما چیست ؟ دیدگاههای خود را برای درج در وبلاگ با نام خود شما ارسال نمایید


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

پیچک